Wat ‘druksterkte’ betekent op de CE-fiche van een baksteen

Europa voerde de CE-markering in met als doel de handelsbelemmeringen tussen de lidstaten weg te nemen. Een product zonder CE mag je binnen Europa niet als bouwproduct verhandelen. Beschouw het als een verplicht paspoort. En op dat paspoort staan enkele belangrijke producteigenschappen, die direct of indirect te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu. Druksterkte staat als eerste vermeld.

Waarom bepalen we de drukweerstand?

De druksterkte is de druk die per mm² moet worden uitgeoefend op de baksteen voordat deze hiervoor bezwijkt. Het doel van deze waarde is evident: nagaan of het product voldoende weerstand biedt aan de belasting die het ondervindt in het metselwerk.
 
Typisch voor de CE-markering is dat de norm geen minimumeisen oplegt. Aan ons om de druksterkte officieel bekend te maken, te ‘declareren’.

Meten is weten

In de regel declareren we de gemiddelde druksterkte. Dat is het gemiddelde van 10 willekeurige stalen uit een partij bakstenen. Deze slijpen we op voorhand vlak of voorzien we van een mortellaag. Daarna stellen we ze bloot aan een langzaam toenemende druk in een hydraulische pers. Die druk is gelijkmatig verdeeld over het hele oppervlak. Als de steen breekt, is het maximum bereikt. Deze maximale druk (in N) delen we door het steenoppervlak (in mm²) om zo te komen tot de druksterkte, uitgedrukt in N/mm².

Is dat belangrijk voor bakstenen?

Meestal niet. Gevelmetselwerk draagt enkel zijn eigen gewicht. De druksterkte van een baksteen is vooral van belang bij het berekenen van constructief, dragend metselwerk. Met andere woorden, voor een binnenmuursteen is deze waarde heel belangrijk, want dat product is toegepast voor dragende binnenmuren.
 
Een voorbeeld. Het gewicht van een gemetselde buitenmuur met een hoogte van 10m bedraagt maximum 0,2 N/mm². Als je weet dat de gemiddelde druksterkte van een Vandersanden baksteen doorgaans 20 N/mm² is, betekent dat in feite dat een baksteen van 210 mm lang en 100 mm breed maximum 40 ton kan dragen. Dat volstaat dus in ruime mate.
 
Alleen als de baksteen een dragende functie krijgt, is de druksterkte een belangrijke waarde voor de architect. Voor een niet-dragende buitengevel is de baksteen veel sterker dan nodig is.
About the author
Dominique Nassen | Marketing Manager en een echte baksteen-nerd met ruim 2 decennia ervaring op de teller. Houdt van een goede discussie, én van teamwork. Bijna zoveel als van de Italiaanse keuken. Verliest zijn cool compleet als één van beide voetbalzonen scoort. Of net niet scoort.