Nieuwsoverzicht

LAAGWATERTOESLAG voor vormbak straatstenen

21/11/2018

UPDATE: door de stijging van de waterstand en de opbouw van een nieuw kleidepot is de laagwatertoeslag per 25 februari 2019 komen te vervallen. 

Het is u vast niet ontgaan dat door aanhoudende droogte de waterstanden in onze rivieren reeds voor langere tijd extreem laag zijn. Er is sprake van de laagste waterstanden ooit gemeten.

Gevolgen aanvoer grondstoffen & levertijden

Dit heeft grote gevolgen voor de aanvoer van onze grondstoffen. Door de lage waterstand kunnen schepen alleen met een geringe diepgang varen. De belading per schip is lager zodat er meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid grondstoffen te vervoeren. Regelmatig wordt er 70% minder geladen dan gebruikelijk. Hierdoor is het mogelijk dat de levertijden van onze producten in gevaar komen. Om stagnatie te voorkomen en meerkosten te beperken schakelen wij in een aantal gevallen over naar transport over de weg en/of naar alternatieve grondstoffen. Daarmee trachten wij leverproblemen en extreme meerkosten te voorkomen.

Extreme situatie duurt voort

Tot nu toe heeft Vandersanden Nederland B.V. de kosten als gevolg van de lage waterstand voor eigen rekening genomen. De situatie neemt echter extreme vormen aan waarbij het einde nog niet in zicht is. Wij zijn nu genoodzaakt om deze kosten, in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden, door middel van een laagwatertoeslag aan u door te berekenen. Wij starten hiermee bij leveringen vanaf week 48 2018 en eindigen hiermee vanaf 25 februari 2019.

Vaststelling laagwatertoeslag

De laagwatertoeslag varieert met de waterstand in de rivieren en heeft betrekking op de aanvoer van grondstoffen. Straatbakstenen worden geproduceerd vanuit een batchgewijs opgebouwd kleidepot. Per opgebouwd kleidepot wordt de laagwatertoeslag voor onze vormbakfabrieken (Tolkamer en Spijk) vastgesteld. De laagwatertoeslag van het laatst opgebouwde depot (met code AB77) vertaalt zich naar een toeslag van € 3,25 per geproduceerde ton eindproduct. Dit depot is in week 45 jongstleden in gebruik genomen. De geproduceerde producten zullen vanaf week 47 uitgeleverd worden. Om die reden hanteren wij bij aflevering vanaf week 48 de vermelde laagwatertoeslag.

Per depot wordt de laagwatertoeslag voor onze fabrieken opnieuw vastgesteld. De opbouw van het volgende depot start binnenkort en wordt naar verwachting eind februari 2019 in gebruik genomen. Tot die tijd geldt de laagwatertoeslag van depot AB77. De actuele toeslag vindt u altijd in dit nieuwsbericht tezamen met de laagwaterstanden van de voor ons relevante meetlocatie in de rivieren. Dit laatste ten tijde van de aangeleverde grondstoffen gedurende de depotopbouw.

De doorbelaste kosten voor laagwater zijn kosten die aan de uiteindelijke opdrachtgever mogen worden doorberekend. Lees voor meer informatie over de juridische aspecten bijvoorbeeld dit artikel op Cobouw.nl.

Wij staan ervoor dat deze manier van berekenen de meest zuivere en transparante vorm is. Hieronder vindt u de tabel behorend bij de opbouw van depot AB77 en geldig voor leveringen vanaf week 48 2018 t/m week 08 2019. Vanaf 25 februari 2019 vervalt de laagwatertoeslag. Per depot wordt deze tabel bijgewerkt met de nieuwste gegevens. Heeft u nog vragen? Uw vaste contactpersoon beantwoordt deze graag.

Toeslag per ton eindproduct geldig voor leveringen vanaf week 48 2018 t/m week 08 2019

In onderstaand overzicht ziet u de schepen die de grondstoffen hebben geleverd voor depot AB77 met daarbij de waterstand die de hoogte van de doorberekende toeslag bepaalt. Vanaf ca. 8 meter NAP bij Lobith zal naar verwachting de toeslag op aangevoerde grondstoffen komen te vervallen, dit is echter ook afhankelijk van de waterstand bij Keulen.

DEPOT AB77

LEVERDATUM GRONDSTOF               

SCHIP

WATERSTAND NAP BIJ LOBITH (IN CM)

03-09-2018

M.S. Shownent

694

03-09-2018

M.S. Stentor

694

06-09-2018

M.S. Aristo

725

07-09-2018

M.S. Willem Antonie I en II          

741

10-09-2018

M.S. Linqeunda

724

12-09-2018

M.S. Merdekka

719

12-09-2018

M.S. Frame

719

19-09-2018

M.S. Gambler

719

19-09-2018

M.S. Stentor

719

28-09-2018

M.S. Wilhelmina

702

01-10-2018

M.S. Elunda

719

07-11-2018

M.S. Sayonara

720

Toeslag per ton eindproduct van Vandersanden Nederland B.V. € 3,25