Energietransitie vraagt goede isolatie

Energiebesparing wordt steeds minder vrijblijvend. Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. Het Nederlandse kabinet wil geen afwachtende houding aannemen. Zo staan in het Regeerakkoord zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd, te weten 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Bedrijfsleven, gebouwbeheerders, overheden, energieproducenten en netbeheerders staan dus voor een enorme uitdaging.

Enorme uitdaging

Inmiddels is de eerste trede al genomen, middels de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET). Deze wet regelt dat woningen waarvoor vanaf 1 juli 2018 een bouwaanvraag is ingediend, geen gasaansluiting mogen hebben. Daarnaast wordt gestreefd naar het gasloos maken van 200.000 woningen per jaar – dus ook bestaande bouw - bijvoorbeeld door over te gaan op groen gas, een elektrische warmtepomp (all-electric) of een warmtenet. Door deze ontwikkelingen is de warmtepomp aan een grote opmars bezig. Maar een warmtepomp vraagt een goed geïsoleerde woning, anders haalt deze niet snel het beloofde rendement. Bovendien werkt een warmtepomp met lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming. Ook dan is een goed geïsoleerde woning een vereiste.

 

Deze woonwijk in Assen geeft het goede voorbeeld en is grondig gerenoveerd met E-Board® isolatieplaten. De gevel ziet eruit als nieuw omdat de EPS-isolatiepanelen met steenstrips zijn afgewerkt. De isolatiewaarde gaat naar energielabel A.

BENG-eisen komen er aan

Vanaf 1 januari 2020 zijn op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen de BENG-eisen van toepassing. Voor overheidsgebouwen is dat zelfs al vanaf 1 januari 2019. BENG staat voor ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’. Energieneutraal wil zeggen dat over een jaar gemeten de energie per saldo nul is voor het zogenaamde gebouwgebonden energiegebruik (voor woningen: verwarmen, koelen, ventileren, warm tapwater en de hulpenergie hiervoor). Per saldo betekent dat wat je in de winter nodig hebt, kunt compenseren met duurzame opwekking in de zomer, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Om dat verschil tussen verbruik in de winter en opwek in de zomer zo klein mogelijk te houden, is het verstandig de energiebehoefte van een gebouw zo laag mogelijk te laten zijn, in de eerste plaats door goede isolatie.

 

Energiebesparende woning behoeft goede isolatie

Goed isoleren is de komende decennia dus van essentieel belang voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Hiervoor zijn er diverse mogelijkheden, waaronder na-isolatie via de spouw (indien aanwezig) of aan de binnenkant. Ook zijn er systemen die de gevel van de buitenkant verbeteren, zoals ons E-Board® systeem. Dit bestaat uit een combinatie van hoogwaardige EPS-HR200-platen (λ = 0,031) en keramische (ECO)baksteenstrippen . Hierdoor kan de woning het de kwaliteit en de uitstraling van robuuste baksteen behouden en blijft passen in het straatbeeld, of kan juist volledig getransformeerd worden naar een nieuw aanzicht van de woning of wijk.

De E-Board® isolatiepanelen worden direct op bestaande buitengevel aangebracht met mortellijm en slagplug-schroeven. Geen overlast dus voor de bewoners omdat de bestaande buitengevel niet gesloopt hoeft te worden. De baksteenstrippen zijn in een zeer divers gamma van verschillende kleuren, diktes en vormen leverbaar. Door toepassing van hoeksteenstrippen zijn alle gevelhoeken en -openingen net zo robuust afgewerkt als bij traditioneel metselwerk. Een ideaal systeem dus om de bestaande bouw geschikt te maken voor de komende energietransitie!

Bron: Dit bericht verscheen eerder op de website van Raab Karcher.
About the author
Carola Schreurs-Vonk | Zij is een creatieve, maar eigenwijze marketeer. Verzot op sushi, aperol en instagram. Interior design junk met als guilty pleasure kringloopwinkels, alsook Apple-nerd.